Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Kauneuskeskus Kaunis Stella Ky:n (Y-tunnus 0782262-1) henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste, joka on laadittu 20.5.2018. Viimeisin muutos 25.5.2018.

Kauneuskeskus Kaunis Stella Ky on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä ja otamme tietosuoja-asiat vakavasti. Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot käyttääkseen Kauneudenverkkokaupan palveluita.

1. Rekisterinpitäjä

Kauneuskeskus Kaunis Stella Ky:n (Y-tunnus 0782262-1)

Yhteystiedot:
Rekisteriä koskevissa asioissa
Kauneuskeskus Kaunis Stella Ky
Ritva Hyvönen 
Käsityökatu 10 D 33
70100 KUOPIO 
017 261 2189, 0400 802 862
kaunistella@kaunistella.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Ritva Hyvönen 
0400 802 862

3. Rekisterin nimi

Kaunis Stella Ky:n asiakasrekisteri, ASIAKASKYSELY-lomake (1.2.2018)

Rekisterissä ovat ne kauneushoitolan asiakkaat, jotka ovat antaneet suostumuksensa tietojen keräämiseen ja tallentamiseen.

4. Rekisterien tietosisältö

Asiakasrekisteri: asiakkaan nimi, tehtävänimike, sähköposti, puhelinnumero, osoite ja huomautukset. Kohtaan huomautukset kirjoitetaan tiedot ostetuista tuotteista, tehdyistä hoidoista ja asioinnin päivämäärä (rekisterisisältö Liite 1).

Asiakaskysely-lomake: nimi, osoite, postinumero, puhelinnumero, sähköposti, lupa tarjousten lähettämiseen (tekstiviestillä, sähköpostilla), ammatti, syntymäaika, ikä, aikaisemmat hoitokerrat, ihon kunto tällä hetkellä, kotihoitotuotteet, hyvinvointi ja terveystiedot, joilla on vaikutusta hoitomenetelmiin (lääkitys, allergiat, henkinen hyvinvointi/stressitaso, ruokavalio, tupakoiko), päivämäärä ja allekirjoitus.

Internet-ajanvarausjärjestelmä: Asiakasrekisteriin välittyy asiakastietoja myös asiakkaan itsensä tehdessä ajanvarauksia internet-ajanvarausjärjestelmä Timman palvelussa.

Verkkokauppa: Asiakasrekisteriin välittyy asiakastietoja www.kaunistella.fi-sivuston verkkokauppaostojen mukaisesti. Luovutamme joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille verkkokauppaostoksien toimituksen takaamiseksi (esimerkiksi Posti tai Matkahuolto).

Käytämme suomalaista Checkout Finland Oy:n maksupalvelua, joka on osa OP-ryhmää. Checkout Finland käsittelee maksunvälityspalvelua tarjotessaan kuluttaja-asiakkaiden henkilötietoja, kuten maksutapahtumatietoja. Lähtökohtaisesti Checkout Finland Oy toimii näissä tilanteissa rekisterinpitäjänä, jolloin kuluttaja-asiakkaat ovat tietosuojalainsäädännön tarkoittamia rekisteröityjä. Checkout Finland yhdistää selaimeen liitetyt palveluiden ja sivustojen käyttöä koskevat tiedot asiakkaaseen vain silloin, kun kävijä kirjautuu Checkout Finland Oy palveluihin omalla käyttäjätunnuksellaan. Esitä henkilötietojesi käsittelyä koskevat tiedustelut ja pyynnöt ensisijaisesti Checkout Finland Oy:lle sähköpostitse osoitteeseen tietosuoja@checkout.fi .

5. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön antama suostumus ja allekirjoittama lomake, jonka sisältämiä tietoja rekisterinpitäjä on oikeutettu tallentamaan ja käyttämään tässä dokumentissa määritellyllä tavalla.

Asiakaskysely-lomakkeen ja Asiakasrekisterin tietoja tarvitaan ja käytetään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

  • yhteydenpito asiakkaisiin mm. ajanvarausten, asiakastilaisuuksien, tuotetietojen ja lahjakorttien osalta
  • asiakassuhteen ylläpito
  • markkinointi asiakkaalta saadun suostumuksen mukaisesti

Hoitohistoria ja terveystiedot tarvitaan potilasturvallisuuden (kontraindikaatiot mm. laitehoidoille) takia sekä hoitojen ja erityisesti sarjahoitojen onnistumisen vuoksi. Mahdollisten ongelmien ilmetessä Kaunis Stella voi tarkistaa aiemmat hoidot ja käytetyt tuotteet.

Asiakasta koskevat tiedot säilytetään koko asiakassuhteen ajan. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. Kaunis Stella ei myy, välitä tai muutoin luovuta asiakkaiden antamia tietoja eteenpäin. Sähköisesti säilytettävät asiakastiedot säilytetään koko niiden voimassaoloajan salasanan takana, ja niihin pääsee käsiksi ainoastaan Kaunis Stellan henkilökunta. Henkilökunnalla on vaitiolovelvollisuus lain mukaan.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin pitäjä Kaunis Stellan henkilökunta käsittelee henkilötietoja. Aineisto on suojattu henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla, jotka ovat ainoastaan työtehtäviensä vuoksi rekisterin käyttöön oikeutettujen henkilöiden hallussa. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Rekisteröity henkilö voi vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joka poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2,10§) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti.

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 10. Evästeet

 Kaunis Stella hyödyntää evästeitä (”cookies”) sekä vastaavia selainteknisiä toimintoja, kuten selaimen muistia. Evästeet ovat päätelaitteen selaimen ja palvelimen välisiä pieniä tekstitiedostoja. Evästeitä käytetään muun muassa asiakkaan tunnistamiseen, rekisteröityneen asiakkaan kirjautumiseen sekä ostoskorin toimintoihin. Näihin toimintoihin evästeiden käyttö ja niiden käytön hyväksyminen on pakollista.

11. Oikeus muuttaa tietosuojaselostetta

Kaunis Stella pidättää oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Mikäli Kaunis Stella muuttaa tietosuojaselostetta, merkittävistä muutoksista ilmoitetaan asiakasrekisterin asiakkaille sähköisesti ehtojen päivityksen yhteydessä.

Button Text